background

Online personeel en magazijnruimte uitwisselen via Compose

oktober 13, 2020

Online personeel en magazijnruimte uitwisselen via Compose

Project Compose biedt online oplossing voor bedrijven met een (tijdelijk) personeelstekort of -overschot

Corona heeft veel ondernemers voor onaangename verrassingen doen staan. Van de ene op de andere dag kan een stuk klandizie zijn weggevallen of is er juist een enorme vraag ontstaan. Beide situaties brengen ondernemers in de problemen. Wij stellen projectleider Nanne Schriek vijf vragen hoe de matchmakingtool van Compose hiervoor oplossingen biedt.

Hoe helpt de matchmakingtool bedrijven met personeelsoverschotten?

“Hoewel er ondersteunende maatregelen in de vorm van NOW zijn, is geen enkel bedrijf er bij gebaat personeel te hebben waarvoor geen werk is. Tegelijkertijd wil je deze jarenlange investering in kennis en ervaring van je medewerkers niet verliezen nu er economische tegenwind is. Via de matchmakingstool van Compose zijn deelnemende bedrijven in staat logistiek personeel, zoals vrachtautochauffeurs en logistiek medewerkers uit te lenen aan andere bedrijven. Bedrijven die juist een tekort aan personeel hebben, plaatsen in de tool hun vraag en kijken welk aanbod er in de markt aanwezig is. Zo kun je voorkomen dat er waardevolle medewerkers moeten afvloeien.”

Wordt er wel voldoende rekening gehouden met de privacy van medewerkers?

“In de tool plaatst een bedrijf niet de namen of andere persoonsgegevens, maar alleen de huidige werklocatie, functie, werkervaring en eventueel de dagen en uren waarop medewerkers normaliter beschikbaar zijn. Op basis van deze gegevens zoeken bedrijven naar werknemers in het personeelsaanbod van andere verladers. Het algoritme achter de tool helpt je een goede match te maken. Maar het is geen online uitzendbureau. Wij willen vooral samenwerking tussen verladers stimuleren en zo vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het matchingplatform wil op een laagdrempelige manier bedrijven met elkaar in contact laten komen, zodat deze ook op andere vlakken kunnen samenwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het delen van transportcapaciteit of beschikbare magazijnruimte.”

Nanne schriek
Nanne Schriek


Waarom zouden bedrijven hun magazijnruimte delen?

“Veel bedrijven kennen piek- en dalmomenten in hun klantvraag. Bijvoorbeeld een tuinmeubelgroothandel die in de zomer zijn voorraad klaar heeft staan voor verkoop, maar in de winter weinig vraag heeft en daardoor veel ruimte in zijn magazijn over heeft. Via Compose kan hij deze extra ruimte beschikbaar stellen, waarbij hij alle eigenschappen van het magazijn in de tool kan plaatsen. Bijvoorbeeld of het magazijn een geconditioneerde omgeving is en hoeveel palletplaatsen er beschikbaar zijn. Hij kan een volledig beeld scheppen van zijn magazijn. Ook hier kijken bedrijven - die een ruimtetekort hebben in hun magazijn - naar het aanbod van andere verladers. Uiteindelijk kan een verlader er dan voor kiezen de magazijnruimte tijdens de leegstandperiode te verhuren aan een andere partij.”

Wat kost het gebruiken van het matchmakingplatform?

“De Compose-tool is voor alle bedrijven van Nederland geheel kosteloos te gebruiken. Het matchmakingplatform is een initiatief van evofenedex en de Tilburg University. Inmiddels hebben wij ruim 50 bedrijven die gebruikmaken van de tool en verbonden zijn aan het Compose-project. Als evofenedex hebben we met dit project de afgelopen drie jaar aangetoond dat verladers efficiënter en duurzamer werken wanneer zij samenwerken.”

Biedt samenwerken nog andere voordelen?

"Wij merken dat er ook veel nieuwe ideeën ontstaan door met andere bedrijven in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Zo leidde een gesprek over samenwerking in transport tot samenwerking in opslag. Hier valt nog een wereld te winnen voor verladers en wij helpen bedrijven hierbij de juiste partner te vinden."

Meer informatie

Meer informatie over Compose en de matchmakingtool treffen bedrijven aan op www.supplychainsamenwerking.nl. Belangstellenden die meer willen weten over de kansen die verladerssamenwerking biedt, downloaden hier het negentig pagina's tellend e-book Compose: strategisch logistiek samenwerken.